ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ

19/04/2023ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ BEACH VOLLEY-ΣΕΖΟΝ 2023-2024

Photo

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Ενεργείας και μη για διαιτητές ΑΜΜΟΥ (BEACH VOLLEYBALL) περιόδου 2023-2024.

Ο Σύνδεσμος μας θα επιδοτήσει, και φέτος, το 50% του συνολικού ποσού της οικονομικής ενίσχυσης προς την Ο.Δ.Β.Ε., για την κάθε εμπρόθεσμη Δήλωση Ενεργείας. Την συγκεκριμένη παροχή του Συνδέσμου μπορούν να την επωφεληθούν ΜΟΝΟ όσα μέλη μας τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους.

H οικονομική ενίσχυση, η οποία πρέπει να καταβληθεί στην Ο.Δ.Β.Ε. ορίζεται ως κάτωθι:

Μη εν ενεργεία διαιτητές: 0 €.,

Εν ενεργεία διαιτητές : 5€ - έως 02/05/23  - 10 € για εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Διεθνείς διαιτητές: 10€ - έως 02/05/23 - 20 € για εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Επιπλέον, και σύμφωνα με την σχετική Εγκύκλιο της Ο.Δ.Β.Ε., μαζί με την Δήλωση Ενέργειας πρέπει να υποβληθεί Ιατρική Βεβαίωση Καρδιολόγου είτε Παθολόγου και  Οφθαλμιάτρου, καθώς και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, μόνο εφόσον δεν έχουν κατατεθεί με την Δήλωση Ενέργειας σάλας.