ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ

10/12/2019Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη - Χρήση δύο libero

Photo
Σύμφωνα με την Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη που εκδόθηκε από την ΕΟΠΕ (μπορείτε να τη βρείτε εδώ), η προαιρετική χρήση έως δύο παικτών libero επεκτείνεται και στην περίπτωση που στο Φύλλο Αγώνα είναι καταγεγραμμένοι από 8 έως 11 παίκτες, με άμεση ισχύ για όλα τα πρωταθλήματα που διεξάγονται με χρήση των επίσημων κανονισμών. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα χρήσης libero αναδιαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Πλήθος καταγεγραμμένων
παικτών στο Φύλλο Αγώνα
Πλήθος παικτών libero
6
0
7
0 ως 1
8 ως 12
0 ως 2
13 ως 14
2