ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ

16/05/2016Προαγωγικές εξετάσεις 2016 για Β & Α Ο.Δ.Β.Ε.

Photo

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Β.Ε., αποφάσισε οι προαγωγικές εξετάσεις για Α’ και Β’ Ο.Δ.Β.Ε., για τους υπόχρεους διαιτητές όλων των συνδέσμων να διεξαχθούν στο 1o Δημ.Σχολείο Λαμίαςστις 4 Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο από τις 12:00-15:00. 

      Επίσης συγκρότησε επιτροπή διεξαγωγής εξετάσεων, η οποία αποτελείται από τα μέλη της Τ.Ε.Δ./Ο.Δ.Β.Ε. κ.κ Μαυρικίδη Σ., Αντωνούλη Β., Βαρθαλίτη Α.. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα συντάξει πρωτόκολλο-διαβιβαστικό με το παρουσιολόγιο, τα γραπτά  και την κατάσταση παρόντων απόντων τα  οποία  θα αποστείλει στην Ο.Δ.Β.Ε.

Οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι θα καταβάλουν 15€ παράβολο εξετάσεων.

Η ύλη των εξετάσεων θα είναι:

1. Επίσημοι κανονισμοί πετοσφαίρισης (προσωρινή έκδοση)

2. Γενικός κανονισμός οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων,    κεφ.Δ, άρθρα 17,18,22,24,25. όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην επίσημη   ιστοσελίδα  της Ομοσπονδίας.


     Οι υπόχρεοι των εξετάσεων θα σας σταλούν αργότερα, αφού λάβουμε από τους συνδέσμους τις προτάσεις τους για την άνοδο των διαιτητών τους και μετά από τον έλεγχο της ΟΔΒΕ σύμφωνα με τα αρχεία της.