ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ

13/05/2017Νέα Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών BeachVolleyball / ΣΥ.Δ.ΠΕ.Δ.Α.Π.

Photo Σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Ο.Δ./ΣΥ.Δ.ΠΕ.Δ.Α.Π. Beachvolleyball αναδιαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Βλάχος Γιώργος
Μέλη: Χατσικιάν Μελκόν, Πανίδη Ιόλη

Οι διαιτητές beachvolleyball - μέλη μας θα συνεργάζονται με τους παραπάνω σε θέματα ορισμών και προβλημάτων που τους απασχολούν.